یکی از مهمترین حوزه های تبلیغی برای تمام شرکت های تبلیغاتی، طراحی و اجرای تبلیغات محیطی است. عرصه ای وسیع که هر روزه بر اهمیت جایگاه آن در روند تبلیغات جهان افزوده می شود. کانون تبلیغاتی نمای بیرون با ارائه خدمات متنوع در این حوزه، از طراحی و چاپ تا اکران بیلبورد، لمپ پست، و انواع تبلیغات محیطی ، آماده انجام سفارشات شما می باشد.