آگهی مغز کامل
دی ۲۵, ۱۳۹۵
طرح حمایت از اشتغال
خرداد ۲, ۱۳۹۶
نمایش همه

تصاویر و جلوه های ویژه

پرده دوپاره / تصاویر چندگانه : این فن ، روشی مونتاژی برای نشان دادن چند تصویر مجزا در یک صحنه است . گاه صحنه به دو نیم میشود ( مثل دو تصویر یک مکالمه تلفنی در کنار هم ) و گاه صحنه به چند قسمت تقسیم می شود و در هر قسمت تصویری قرار میگیرد. مثلاً در یک تیزر تبلیغ نوشابه های گازدار ، شما میتوانید در یک صحنه ، چند تصویر نشان دهید : انداختن یخ درون لیوان محتوی نوشابه ، تصویر مردم در حال نوشیدن نوشابه و آفتاب سوزان . متآ سفانه صفحه کوچک تلویزیون چندان مناسب این شیوه نیست.امتیاز نمایش این روش در سینما بیشتر است.
زیبابین : زیبابین نام اسباب بازی کودکانه است . این اسباب بازی از لوله درست شده که در آن چند آیینه قرار گرفته است. آیینه ها تصاویر یکدیگر را باز میتابانندو به این ترتیب تصاویری متداخل به وجود می آیند .شما هم میتوانید مشابه این عمل را در تیزر های تلویزیونی انجام دهید . چنین تصاویری نتیجه فیلمبرداری ار آینه هایی است که با کمی اختلاف زاویه کنار هم قرار گرفته اند .
چرخش : این شیوه با استفاده از چرخش صحنه یا محصول به دور محور تقارن خود حاصل میشود . این روش بیشتر مناسب فیلم های نقاشی متحرک (انیمیشن) است.
نمایش دوبل: در این روش که بیشتر مناسب خلق تآثیرات هنری است دو تصویر برهم نمایی (چاپ مضاعف) می شوند. یعنی بیننده در تصویر را که روی یکدیگر قرار گرفته اند را همزمان تماشا میکند.
دیزالو منطبق : این روش صورتی دیگر از نمایش دوبل است. همگدازی منطبق را می توان نمایش دوبل کوتاه شده نامید . در این روش تصویر به آرامی محو شده و تصویری دیگر جای آن را میگیرد. در حین انتقال هر دو تصویر مشاهده میشوند. در این شیوه اگر هر دو تصویر با یکدیگر مشابه باشند تآکید و پافشاری بر یک حالت را القاء میکنید و اگر آن دو تصویر با یکدیگر مشابه نباشند ، تضاد و کشمکش را به نمایش می گذارید.
آفتاب سوخته کردن : در این روش شما در مدت زمانی طولانی ،بر موضوع نور میتابانید تا تآثیری ایجاد ایجاد کنید که کاملا مخالف با نمایش معمولی موضوع است . مثلا با آفتاب سوخته کردن ،دایره سفید خورشید به رنگ سیاه در می آید . این روش تآ ثیر نمایشی خارق العاده ای ایجاد میکند . در آگهی کوکا از این روش استفاده شده است.