امروزه دنیای تبلیغات به سهم عمده ای بر رسانه های دیداری چون تلویزیون و ساخت تیزر تبلیغاتی تلویزیونی تکیه کرده است که ضمن دارا بودن سطح بالای دسترسی برای مخاطبان، از برد تبلیغی وسیعی نیز برخوردارند. تبلیغات تلویزیونی در هر خانه ای تمام گروه های سنی را مخاطب قرار می دهند و دیگر به نظر می رسد که جایی برای خود در سبد خانوار باز کرده اند!

برای خلق و تولید یک تیزر که جلب مخاطب کرده و در ذهن ها باقی بماند، ابتدا به خلاقیت و ایده تبلیغاتی خلاق نیاز است که ذهن بیننده را به خود معطوف کرده و با استفاده از ابزار تصویربرداری و جلوه های ویژه آن را به گونه ای مخاطب پسند و جذاب به بیننده ارائه کند. کانون نمای بیرون با تاکید بر خلاقیت در ایده های تبلیغاتی ، همواره به دنبال بهتر معرفی کردن محصول به بینندگان و سپس موفقیت در فروش محصول می باشد. در این مسیر، بهره بردن کانون نمای بیرون از بهترین و کارآزموده ترین تیم های فیلمبرداری، تدوین،  جلوه های ویژه و صداگذاری برای بالا بردن جذابیت و مورد توجه قراردادن هرچه بیشتر تبلیغ است.