جایی که باید به دنبال شعار فروش و برند سازی گشت
آذر ۱۸, ۱۳۹۵
ترکیب کلی آگهی ( تیزر)
آذر ۲۲, ۱۳۹۵
نمایش همه

شبکه های تلویزیونی

شبکه های تلویزیونی

شبکه های تلویزیونی

پخش آگهی تلویزیونی از شبکه های مختلف تلویزیونی ( یا در بیش از یکی از ایستگاه های تلویزیونی متعلق به خود آژانسهای تبلیغاتی ) باید به تایید اداره استانداردهای پخش (اداره کل بازرگانی)  برسد .تآیید یک شبکه به معنای مجوز برای شبکه های دیگر نیست . به منظور جلوگیری از تولید آگهی های پخش نشدنی ،شرکتهای تبلیغاتی باید پیش از تولید ،مجوز آن را بگیرند .ممکن است پاسخ شبکه های تلویزیونی به فیلمنامه های عرضه شده ، دو یا چند هفته طول بکشد . شاید شبکه ها ، اطلاعات بیشتری درخواست کنند و برای اثبات ادعاهای آگهی ، مدارکی مستدل بخواهند. حتی ممکن است که درخواستی مبنی بر ایجاد تغییرات در آگهی داشته باشند که این مسئله با توافق طرفین ،حل شدنی است.

شبکه های تلویزیونی دستورالعمل هایی هم ،برای آگهی های تلویزیونی ویژه کودکان دارند . طیف وسیعی از نگرانیهای آنها از مرحله ایده تبلیغ شروع میشود و تاشیوه های تولید ادامه می یابد . مثلا آگهی های تلویزیونی ویژه کودکان باید از به کارگیری زبان های سفارشی ( این را امتحان کنید )(نگاه کن ) خودداری کنند . کودکان را نباید مستقیما با عبارات ( از مادرتون بخواهید که براتون … بخرد ) مورد خطاب قرار داد . شبکه های تلویزیونی باید به طور جدی ایمنی را در نظر بگیرند . آنها باید از تصویر کردن رفتارهای خطرناکی که امکان تقلید کودکان از آنها وجود دارد ،خودداری کنند. در تیزر های تلویزیونی ،بزرگسالان باید کودکان را کنترل کنند . تیزر تلویزیونی نباید صحنه ضد اجتماعی داشته باشد .

اگر تمامی افرادی که در خلق تیزر های تلویزیونی موثرند ، بدانند که محصول مورد نظرشان چه محاسن و معایبی دارد و نیز به طور مشخص بیان کنند که آن محصول چه ویژگی هایی دارد ، آنگاه در ارتباط با شرکتهای تبلیغاتی ، شبکه های تلویزیونی و اداره های نظارت دولتی ،با هیچ مشکلی روبرو نخواهند شد . به ندرت پیش می آید که نویسنده آگهی تلویزیونی ، به طور عمده ، برای فریب بینندگان چیزی بنویسد .به هر حال ، احترام گذاشتن به قانون آسانتر از آن است که بخواهیم بر خلاف قانون عمل کنیم و آن را زیر پا بگذاریم .عمل به قانون آسانتر از ساختن آگهی نامقبول یا حتی غیر قانونی است . بنابر این ، یافتن روشی قانونی در ابتدای کار و حتی پیش از آنکه تیزر تلویزیونی تولید شود ، بسیار مهم است .حتی آرمانی تر ، آن است که پیش از فروش طرح ، به این مسآله توجه شود . ابعاد یک مسئله حقوقی ، در مراحل اولیه کار ، مشکلی کوچک است .این مشکل هنگامی بزرگ میشود که آگهی را ساخته باشیم و بد تر از همه آن را پخش کرده باشیم .

سعی کنید از قوانین آگاه شوید . هیچ گاه ادعایی نکنید که بعد ها نتوانید محققش سازید . در ابتدای کار ، مسائل حقوقی آگهی را مشخص کنید . چنانچه مسئله ای باقی ماند ، با کارشناس حقوقی مشورت کنید.