مقررات کلی سازمان صدا و سیما

ماده۱- صاحب آگهی: 
صاحبان آگهی عبارتند از اشخاص حقیقی ویا حقوقی(اعم از بخش دولتی یا خصوصی)که به منظور معرفی محصول یا خدمات خود اقدام به پخش آگهی از شبکه های رادیو و تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می نمایند.

۱-۱:گروه صاحبان آگهی:
گروه اول: گروه اپراتورهای تلفن همراه
گروه دوم: بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه
گروه سوم: خودرو
گروه چهارم: بیمه ها
گروه‌ پنجم: شرکتهای‌ ارائه دهنده خدمات ‌مخابراتی، اینترنتی ‌و ‌اینترانتی و ارائه دهنده خدمات پرداخت و زیرساختهای ‌مخابراتی
گروه ششم: وزارتخانه‌ها، سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی و عام عمومی غیر دولتی
گروه هفتم: به استثنای گروه یک تا شش

۲-۱:تعریف قرارداد و شرایط آن:
قرارداد پخش آگهی تعهدی است کتبی که طبق تعرفه های مصوب به صورت دو طرفه که شامل اداره کل بازرگانی و صاحب آگهی و یا به صورت سه طرفه شامل اداره کل بازرگانی، صاحب آگهی و شرکت تبلیغاتی تنظیم و پس از اخذ مدارک، معتبر و نافذ خواهد بود.
الف- صاحبان آگهی زمانی مجاز به انعقاد قرارداد می‌باشند که ضوابط و مقررات پخش آگهی بازرگانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را پذیرفته باشند.
ب- تمام قراردادها طبق نمونه های از قبل تهیه شده، منعقد و مبادله می شود.
ج- هر قرارداد بنام یک صاحب آگهی که نام تجاری و نمایندگی رسمی یا مالکیت آن را طبق مدارک رسمی ارائه نماید، منعقد خواهد شد و از پذیرش قراردادهائی که چند صاحب آگهی ائتلاف کرده باشند خودداری می شود.
د- در خواست و امضاء قرارداد می‌بایست ازطرف مقام تشخیص سازمان، وزارتخانه یا معاون ‌اداری ‌و مالی یا مدیرکل یا مدیر روابط عمومی باشد درسایر موارد ارائه تصویری از اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی که در آن صاحبان امضای مجاز را معرفی نموده باشد الزامی است.
وـ در قراردادهای دوطرفه صاحب آگهی می‌تواند شرکت همکاریاشرکتهای همکار خود را متعاقباً قبل از پخش معرفی نماید.
تبصره۱:تغییر شرکت همکار در قراردادهای سه طرفه با ارائه تسویه حساب از شرکت همکار قبلی، حداکثر ظرف مدت ۱۵روز از تاریخ اعلام به اداره‌کل بازرگانی انجام خواهد شد.پخش با شرکت همکار جدیدبلافاصله صورت می پذیرد درصورت اعتراض شرکت همکار قبلی اداره کل بازرگانی جهت تعیین تکلیف کارمزد باقی مانده و اقدامات اجرایی بعنوان حکم و داور مرضی الطرفین به مسئله رسیدگی خواهد کرد.
تبصره۲: درصورت اجراء تبصره۱ تمامی تعهدات سازمان نسبت به صاحبان آگهی کماکان به قوت خود باقی می‌باشد.

ماده ۲ – شرکت همکار:
الف- شرکت همکار، به شرکت ها و کانونهای تبلیغاتی اطلاق می‌شود که دارای مجوز رسمی تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشندو ضمن قبول ضوابط و مقررات اداره کل بازرگانی سازمان صدا‌‌ و سیما جمهوری اسلامی اقدام به عقد قرارداد همکاری نمایند.
ب- هر شرکت همکار که برای صاحب آگهی درخواست عقد قرارداد می نماید، می‌بایست از صاحب آگهی معرفی نامه سال ۱۳۹۳ ارائه نماید. (در صورت عدم قید مدت اعتبار از سوی صاحب آگهی، معرفی نامه یک ماه معتبر خواهد بود)
د – هیچگونه وکالت برای نقل و انتقال و واگذاری امتیاز کانون مورد قبول نمی‌باشد. در صورت لزوم بایستی مجوز از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شود.
ح – شرکتهای تبلیغاتی که سال گذشته عقد قرارداد همکاری داشته‌اند اما آگهی از صداوسیما پخش ننموده‌اند در سال جدید پس از معرفی صاحب آگهی همزمان با قرارداد پخش می‌توانند قراردادهمکاری نیزمنعقد نمایند.

شرح قراردادهای پخش تبلیغات تلویزیونی

ماده ۳ – انواع قراردادها:
۳-۱- قرارداد نوع الف تلویزیونی ورادیویی: پخش آگهی در همه طبقات  امکان پذیر است.
۳-۲- قرارداد نوع ب تلویزیونی: طبق جدول شماره ۳ تا طبقه ۱۴ امکان پذیر است.
۳-۳- قرارداد نوع ج تلویزیونی: طبق جدول شماره ۳ فقط تا طبقه۱۰ امکان پذیر است.

تبصره ۳: قراردادهایی که شروع پخش آنها از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱ باشد پس از اصلاح مدارک مثبته مالی می توانند پخش آگهی خود را از اسفند ماه ۱۳۹۲ شروع نمایند.

انواع امتیازهای تشویقی

ماده ۴- انواع امتیاز های تشویقی قراردادها: 
الف – اضافه پخش تسریع:
عقد قراردادهای جدید پخش برای سال ۱۳۹۳از تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ آغاز می شود و به منظور تشویق صاحبان کالا و خدمات به برنامه ریزی دقیق در تنظیم و انعقاد قرارداد به تفکیک گروههای صاحبان کالا و خدمات امتیاز پخش تسریع تعلق خواهد گرفت.ملاک حفظ اضافه پخش تسریع فقط اخذ قرارداد نمی باشد بلکه می بایست اسنادمالی آن نیز در تاریخ مقرر طبق جدول گروه ها تسلیم امور مالی بازرگانی شود.

گروه اول به قراردادهایی که:

J01گروه دوم به قراردادهایی که:J02گروه‌های سوم تا هفتم:J03

ب – امتیاز حضور اولین بار:
برای حمایت از کارآفرینی به صاحبان کالاها و خدماتی که برای اولین‌بار پس از ارائه ثبت آرم تجاری آگهی اقدام به انعقاد قرارداد جهت پخش نمایند، طبق جدول ذیل اضافه پخش تشویقی در طول سال ۱۳۹۳ به هر تعداد که قرارداد منعقد نمایند تعلق می‌گیرد.J04

تبصره ۴: به منظور حمایت از سرمایه گزاران و ارائه کنندگان تولید و خدمات علاوه بر سایر ظرفیتهای تشویقی، ۱۵۰% اضافه پخش حضور اولین باربه شناسه آگهی های گروه محصولات و خدمات جدید آنان اعطا خواهد شد.
تبصره ۵: شاخص تشخیص حضوراولین‌بار، نام و نشان تجاری (برند) کالا یا خدمات می‌باشد و هرگونه تغییری در نام صاحب آگهی و یا شرکت مشمول اعطای این امتیاز نخواهد بود و به هر صاحب آگهی یک امتیاز حضور اولین بار اعطا میشود.ضمناً بخشنامه شماره ۱۰۲۴۷/۹۲/۱۱۸۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ قراردادهایی که در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۲ منعقد شده است حضور اولین بار آنها به قوت خود باقی است.

ماده ۵- اضافه پخش تشویقی مالیات بر ارزش افزوده:
بمنظور اجرای قانون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ۱۰درصد اضافه پخش تشویقی به تمامی صاحبان کالا و خدمات اعطا می‌گردد.

ماده ۶- تسهیلات بخشهای تولیدی وخدماتی کشور:
به منظور حمایت حداکثری از تولید کنندگان داخلی و نیز ارائه دهندگان خدمات و  کمک به توسعه اقتصادی اضافه پخش تشویقی علاوه بر سایر امتیازات به شرح زیر  اعطاء می‌شود.J05

ماده ۷: امتیاز حضور مستمر در رسانه ملی:
برای حمایت از صاحبان کالا و خدمات گروه ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، و ۷ که سابقه تبلیغات در هریک از رسانه های رادیو یا تلویزیون داشته‌اند اضافه پخش طبق جدول زیر علاوه بر سایر امتیازات اعطاء خواهد شد.J06

تبصره ۶: صاحبان کالا و خدمات که مشمول حضور اولین بار می‌شوند از این امتیاز مستثنی هستند.
تبصره ۷: اضافه‌پخش حضور مستمر در رادیو یا تلویزیون مشروط به افزایش ‌بودجه ‌نسبت به سال ۱۳۹۲ می‌باشد.

ماده ۸: تسهیلات حمایت از تولید کنندگان و صاحبان خدمات برتر:
با هدف کاهش مصرف انرژی و ترغیب تولیدکنندگان داخلی به ارتقاء شاخص مصرف انرژی به سطحA   و بالاتر و همچنین صاحبان کالا و خدمات برتر از لحاظ صادرات، تولید و اختراع و فن‌آوری جدید از جمله موتورسیکلت‌ها و خودروهای برقی به گروه‌های ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ با ارائه مدارک مربوطه به قراردادهای پخش آگهی ۳۰ درصد اضافه پخش به هریک از عناوین علاوه بر سایر امتیازات داده خواهد شد.

ماده ۹: اضافه پخش خوش حسابی در رادیو و تلویزیون:
به جهت حمایت از آن‌دسته از صاحبان کالا و خدمات که پرداخت‌های خودرا در قالب ضوابط و مقررات اداره کل بازرگانی هر ساله اعم از نقدی، تعهدی و یا ضمانت نامه ای رأس سررسید مقرر اقدام نموده باشند از اضافه پخش جدول ذیل علاوه بر سایر ظرفیت‌های تشویقی بهرمند می شوند.J07

ماده ۱۰: اضافه پخش بودجه ماهانه و افزایش بودجه سالانه به تفکیک گروه‌های صاحبان کالا و خدمات
الف: گروه اولJ08

تبصره ۸: برای بودجه‌های ماهانه بالاتر از سقف جدول در تلویزیون به ازاء هر ۲۰ میلیارد ریال ۲۰ درصد و در رادیو به ازاء هر۲ میلیارد ریال ۵۰ درصد اضافه پخش داده خواهد شد.

ب: گروه دومJ09

تبصره ۹: بالاتر از سقف جدول ماهانه در تلویزیون به ازاء  هر ۷ میلیاردریال ۱۵ درصد و دررادیو هر دومیلیارد ریال ۴۰درصد اضافه پخش تشویقی اعطاء می شود.
ج: گروه سومJ10

د: گروه چهارمJ11

هـ: گروه پنجمJ12

و: گروه ششمJ13J14

تبصره ۱۰:بالاتر از سقف جدول ماهانه در گروههای سوم ، چهارم و پنجم و ششم در تلویزیون  به ازاء  هر ۴ میلیاردریال ۱۰ درصد و دررادیو هر دو میلیارد ریال ۴۰درصد اضافه پخش تشویقی اعطاء می شود.

تبصره ۱۱:در صورتیکه افزایش بودجه سالانه هر یک از صاحبان کالا و خدمات نسبت به سال قبل رشد بیش از طبقه پیش بینی شده درجدول داشته باشند به ازاء افزایش هرطبقه اعلام شده ۱۰ درصد اضافه پخش تشویقی به طبقه ما     قبل اضافه خواهد شد.

ز: گروه هفتمJ15J16

تبصره ۱۲:بالاترازسقف جدول به ازاءهر۲ میلیاردریال۱۰ درصددرتلویزیون و رادیو۴۰درصداضافه پخش تشویقی اعطاء میشود.
تبصره ۱۳: صاحبان کالا و خدماتی که از اضافه پخش تشویقی، افزایش بودجه سالانه استفاده می‌نمایند درصورت عدم پخش کامل تمامی قراردادها به نسبت پخش هر قرارداد تعدیلات لازم صورت می‌پذیرد.
تبصره ۱۴: به صاحبان کالا و خدماتی که اولین حضور خود دررسانه ملی را تجربه می نمایند افزایش بودجه نسبت به سال قبل تعلق نمی‌گیرد.
تبصره ۱۵: بخشنامه های تشویقی که در طی سال احتمالاً اعلام خواهدگردید منحصراً به صاحبان کالا وخدماتی تعلق خواهد گرفت که از جدول افزایش بودجه استفاده نمایند.
تبصره ۱۶: به قراردادهای نوع ب تلویزیون در تمامی گروهها به‌عنوان تشویق ۱۰۰ درصد اضافه پخش علاوه بر سایر امتیازات اعطاء خواهد شد.
تبصره ۱۷: به قراردادهای نوع ج تلویزیونی در تمامی گروهها به‌عنوان تشویق ۲۰۰ درصد اضافه پخش علاوه بر سایر امتیازات اعطاء خواهد شد.

نحوه پرداخت هزینه های تبلیغات تلویزیونی

ماده ۱۱- انواع پرداخت قراردادها:
الف – نقدی:J17

ب – ضمانت نامه ای:J18

تبصره ۱۸: صاحبان آگهی گروه‌های اول تا هفتم که شروع قرارداد آنها فروردین ماه ۱۳۹۳ می‌باشد حداکثر تا مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ وجه قرارداد نقدی خود را به صورت کامل پرداخت نمایند.
تبصره ۱۹: درقراردادهای نقدی، شروع پخش، پس از واریز وجه و ارائه رسید آن و یا ارائه اسناد مالی همزمان با عقد قراردادحداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ پخش امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره ۲۰: صاحبان آگهی که تمایل به پرداخت وجه بصورت ضمانت‌نامه‌ بانکی دارند، می‌توانند به تاریخ نیمه زمان قرارداد، ضمانت‌نامه‌ بانکی ارائه نمایند.
تبصره ۲۱: صاحبان آگهی گروه یک تا شش می‌توانند از هر نوع قرارداد (الف،ب و ج) یک قرارداد نقدی یا ضمانتنامه‌ای در طول سال ۱۳۹۳ منعقد نمایند.
تبصره ۲۲ : صاحبان آگهی گروه ۷ می‌توانند قراردادهای نقدی را بصورت یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه منعقد نمایند.
تبصره ۲۳: مبلغ قرارداد به حساب شماره ۶۴/۴۵۶ نزد خزانه‌داری‌‌کل بنام سازمان صدا و سیما واریز و رسید بانکی تحویل امور مالی گردد.
ج – غیرنقدی:
مبلغ قرارداد به صورت ماهانه تقسیط و توسط صاحبان آگهی، به حساب شماره ۶۴/۴۵۶ نزد خزانه‌داری‌کل به نام درآمد متمرکز سازمان صدا و سیما واریز خواهد شد. اولین قسط همزمان با شروع قرارداد اخذ و آخرین قسط در گروه یک تا شش حداکثر تا شش ماه پس از پایان قرارداد و در گروه ۷ تا هفت ماه پس از پایان قرارداد دریافت و تسویه می‌شود. صاحبان کالا و خدمات که قرارداد غیر نقدی منعقد و تاریخ اسناد مالی قرارداد مربوطه را به ترتیب ۳ و ۵ ماه از زمان اعلام شده فوق زودتر تنظیم و پرداخت وارائه نمایند به ترتیب از ۱۰ درصد و ۲۰ درصد اضافه پخش تشویقی علاوه بر امتیازات دیگر استفاده می‌نمایند.
تبصره ۲۴: مبلغ ۸ درصدقرارداد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده هر قرارداد طبق مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی جداگانه دریافت خواهد شد.

ماده ۱۲ – تعدیل:
در صورت عدم پخش کامل تا پایان زمان قرارداد در هر نوع قرارداد رادیویی یا تلویزیونی در تمامی گروهها مدت قرارداد افزایش نمی‌یابد و با کسر امتیاز اضافه پخش متناسب با بودجه هزینه شده از زمان پخش، درصد اضافه پخش بودجه ماهانه و افزایش بودجه به نسبت میزان پخش کاهش و مفاصاحساب نهایی صادر می‌شود.

ماده ۱۳ – فسخ قرارداد:
در صورت فسخ قرارداد، با اعلام کتبی صاحب آگهی و تایید اداره کل بازرگانی با توجه به مدت باقیمانده قرارداد، با کسر امتیازات قرارداد متناسب با مبلغ پخش، بر اساس جدول ضوابط طبق ماده (۱۲) اقدام خواهد شد.

نرخ تعرفه های پیام های بازرگانی

ماده ۱۴- جدول نرخ پایه آگهی در شبکه های رادیویی و تلویزیونی:
جدول ذیل به عنوان تعرفه پایه آگهی برای همه شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی لازم‌الاجرا می‌باشد.J19J20

ماده ۱۵- افزایش طبقه هر برنامه:
چنانچه بر اساس عرضه و تقاضا میانگین تقاضای یک بسته آگهی در نیمه اول هر ماه بیش از ۶۰، ۷۵، و یا ۹۰ درصد از حجم آن بسته آگهی باشد بترتیب ۱، ۲ و ۳ طبقه افزایش خواهد یافت. و همچنین چنانچه بترتیب ۳۰ و۲۰ و۱۰ درصد حجم را اشغال نماید به ترتیب ۱ و۲ و ۳ طبقه کاهش داده خواهد شد.
تبصره ۲۵: در موارد خاص بنا به تشخیص و تصویب مدیر کل بازرگانی، طبقه لازم تعیین و ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۶- جدول ضرایب ماههای سال:
با توجه به اینکه برنامه‌های صدا و سیما در ماه‌هائی از سال با نسبتی بیشتر دارای بیننده است؛ لذا ضرائب ماهانه به شرح جدول ذیل در نظر گرفته شده است. تا نسبت به جدول پایه اعمال شود. این ضرائب شامل کلیه پخش‌ها اعم از داخلی، خارجی، تحت لیسانس، تولید مشترک و….. می‌شود.J21

ماده ۱۷- ضریب محاسبه آگهی خارجی – مشترک – تحت لیسانس در رادیو و تلویزیون:
الف – تعرفه آگهی‌های خارجی ۲ برابر تعرفه داخلی محاسبه می‌شود.
ب – کالای خارجی با نام برند ایرانی با ۸/۱ برابر تعرفه داخلی محاسبه خواهد شد.
ج – آگهی تولید مشترک، تحت لیسانس، نام کالای تحت لیسانس خارجی باشد، کالای داخلی با نام خارجی و با تعرفه ۱/۱ برابر محاسبه می‌شود.
د- در صورتیکه‌در یک‌آگهی دوکالا معرفی‌‌شود (با تشخیص اداره‌کل‌بازرگانی) تعرفه‌کالای‌گرانترملاک محاسبه‌خواهد‌بود.
و – آگهی داخلی با نام ایرانی با تعرفه داخلی محاسبه می‌شود.

ماده ۱۸- انواع آگهی:
الف – مستقیم: (تیزر) در تلویزیون ۱۵ ثانیه و در رادیو ۱۰ ثانیه تعیین می‌شود و کمتر از آن نیز همان ۱۵ ثانیه و ۱۰ ثانیه محاسبه می‌گردد (به استثناء نشان آگهی).
تبصره ۲۶: به منظور ارتقاء کیفیت و برخورداری تیزر تبلیغاتی از یک داستان روایی، آگهی‌هایی که با این هدف و ساختار در چند قسمت ۶۰ ثانیه‌ای تولید می‌شوند ‌هر کدام معادل ۴۰ ثانیه محاسبه خواهد شد.
ب – گزارش آگهی(رپرتاژ): به آگهی‌هایی که ساختاری مستند داشته و گزارشی از مراحل ساخت و یا تولید و یا ارائه یک خدمت را به تصویر می‌کشند و در آن نقش‌آفرینی وجود ندارد گزارش آگهی اطلاق می‌شود.حداقل زمان گزارش آگهی ۱۲۰ ثانیه می‌باشد. تشخیص ساختار گزارش آگهی با اداره کل بازرگانی است.
تبصره ۲۷: گزارش آگهی، در یک بسته آگهی منوط به وجود ظرفیت پخش با در نظر گرفتن اولویت برای پخش سایر آگهی‌ها می‌باشد.
ج- حک آرم: ۱۵ ثانیه می‌باشد و اندازه کادر می‌بایست ۱/۵ برابر اندازه آرم شبکه بوده و فاصله بین دو پخش برای حک آرم حداقل ۵ دقیقه می‌باشد.
د- دعوت به تماشا: متناسب با زمان هر برنامه حداکثر سه نوبت و برای هر نوبت حداقل ۱۵ ثانیه می‌باشدکه می‌تواند دریکی از موقعیتهای قبل، ادامه و انتهای برنامه و یا هر سه موقعیت پخش شود.
هـ – زیرنویس: ۱۵ ثانیه و کمتر از آن نیز ۱۵ ثانیه محاسبه می‌گردد.
و – نشان آگهی: نمایش نام و نشان تجاری و شعار صاحبان آگهی، بدون گفتار، همراه آرم و نشان بازرگانی توأم با موسیقی مصوب شده در ۶ ثانیه ابتدا یا انتهای هربسته‌آگهی‌به‌تشخیص اداره‌کل‌بازرگانی‌بصورت‌روزانه‌ازهریک‌ازشبکه‌های سیما پخش می‌شود.
تبصره ۲۸: ارسال سفارش به منزله پخش در ابتدا یا انتهای کلیه بسته آگهی‌های شبکه تعیین شده می‌باشد.

ز:آگهی فروش مستقیم کالا :J22

۱-    قیمت آگهی‌ها بر اساس نرخ تیزر محاسبه خواهد شد.
۲-    اعتبار هر شناسه تنها برای ۳۰ روز می‌باشد.
۳-    هر شناسه فقط در یک دوره مجوز پخش داشته و در صورت تمایل صاحب آگهی به پخش با زمان کمتر مجاز به اصلاح همان شناسه نبوده و می‌بایست اقدام به تهیه تیزر کوتاه جدید نماید.
۴-    صاحب آگهی مجاز به استفاده از صدا پیشگان و هنرپیشه‌گان تکراری در شناسه‌های ماهانه خود نمی‌باشد.

ماده ۱۹- نرخ انواع آگهی:
الف- گزارش آگهی: معادل۷۰ درصد در گروه یک تا شش و ۶۰  درصد در گروه هفت، نرخ طبقه همان برنامه.
ب- حک آرم: معادل ۵۰ درصد نرخ طبقه همان برنامه در تمامی گروه‌ها.
ج- دعوت به تماشا: نرخ دعوت به تماشا قبل معادل۵/۱ برابر برای گروه‌های یک تا شش و یک برابر برای گروه هفت، بین معادل ۲برابر برای گروه یک تا شش و ۵/۱ برابر برای گروه هفت، بعد معادل ۸۰درصد برای گروه یک تا شش و ۶۰ درصد نرخ طبقه همان برنامه برای گروه هفت.
تبصره ۲۹:برنامه های ورزشی مشمول این بند نمی باشند. در زمان اعلام طبقه هر برنامه ورزشی اعلام خواهد شد.
د- زیرنویس: نرخ زیرنویس معادل (قبل) نرخ طبقه همان برنامه.
هـ- بین برنامه: معادل دو برابر برای گروه یک تا شش و ۵/۱ برابر برای گروه هفت، نرخ طبقه همان برنامه در تلویزیون و نرخ آگهی بین برنامه رادیویی معادل قبل می‌باشد.
و- نشان آگهی متناسب با سقف طبقات قرارداد از محل قراردادهای گروه الف،ب،ج و معادل برای گروه‌های یک تا شش ۶۰ درصد و برای گروه هفت ۴۰درصد، نرخ طبقه همان برنامه در روزهای عادی و اعیاد و مناسبتهای خاص و یک روز قبل از آن معادل ۱۰۰درصد می‌باشد.
ز – بعد: نرخ آگهی بعد برای گروه یک تا شش ۸۰ درصد و برای گروه هفت ۶۰ درصد قبل همان برنامه محاسبه می‌شود. (مشروط بر آنکه قبل از برنامه بعدی نباشد)
ک- گروه بیمه ها در صورتیکه هر یک از شناسه آگهی آنها که بیمه های اختیاری مانند عمر و … را تبلیغ نمایند شناسه آگهی مربوطه از ۱۰ درصد تخفیف ارائه خواهد شد.

ماده ۲۰ – زمان سفارش آگهی:
الف – سفارشات پخش آگهی (۴۸ ساعت قبل از پخش) تا ساعت ۱۸ دو روز قبل از پخش (به جز ایام تعطیل) دریافت می‌شود. (روزهای پنج شنبه تا ساعت ۱۲ظهر)
ب – بسته‌های آگهی جدیدی که به واسطه مسابقات ورزشی و برنامه های ویژه که جداگانه اعلام می‌شود از ضابطه فوق مستثنی می‌باشد.
د – آگهی‌های رادیویی و شبکه های تلویزیونی دیجیتال خارج از بسته آگهی سفارش پذیرفته نمی شود.
تبصره ۳۰: برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی و به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان، حق فوریت در رادیو و تلویزیون ملغی گردید.
تبصره ۳۱: آگهی‌های زمان دار مانند نمایشگاهها واوراق مشارکت و قرضه از اولویت پذیرش و پخش در یک بسته آگهی برخوردار می‌شوند.

ماده ۲۱- حذف و جابجایی آگهی:
الف – حذف آگهی تا ۴ روز کاری قبل از پخش مشمول جریمه نمی‌شود.
ب – حذف آگهی تا سه روز کاری قبل از پخش مشمول ۱۰درصد جریمه می‌شود.
ج – حذف آگهی تا دو روز کاری قبل از پخش مشمول ۱۵درصد جریمه می‌شود.
د – حذف آگهی تا یک روز کاری قبل از پخش امکان پذیر نمی‌باشد. در موارد خاص با تایید مدیر کل بازرگانی و با ۳۰ درصد جریمه انجام می‌شود.
هـ – جابجایی آگهی فقط تا ۴۸ ساعت قبل از پخش امکان پذیر می‌باشد.(روزهای پنجشنبه تا ساعت ۱۲ ظهر تحویل می‌شود)
تبصره ۳۲: آگهی‌هایی که جابجا می‌شود امکان حذف ندارد.
و – در صورتیکه تغییری در برنامه های شبکه های مختلف داده شود اگر سفارش در طبقه بالاتر پخش شود صورتحساب معادل طبقه سفارش اولیه صادر خواهد شد اگر در طبقات پائین‌تر پخش شود معادل طبقه پخش شده صورتحساب صادر خواهد شد و لازم به ذکر است در صورت تغییر ساعت پخش برنامه، آگهی با همان طبقه سفارش داده شده محاسبه می‌شود.
ز – در صورتیکه بجای پخش برنامه‌ای (سریال، فیلم و طنز و….) تکرار برنامه مذکور پخش شود سفارشات بسته‌های قبل، بین و بعد با کاهش۴۰درصد نرخ همان طبقه محاسبه می‌شود.

ماده ۲۲ – موقعیت آگهی در بسته:J23

الف – دربرنامه های ورزشی درصد افزایش موقعیت آگهی با توجه به زمان پخش توسط اداره کل بازرگانی تعیین می‌گردد.
ب – در صورت تراکم آگهی در بسته‌ها از هر صاحب آگهی یک آگهی پذیرش می‌شود.
ج – از هر شناسه آگهی در بسته‌های آگهی صرفاً یک آگهی پذیرش می‌شود.

ماده ۲۳ – قطع آگهی:
الف – قطع آگهی با صدور دستور کتبی مدیر کل بازرگانی امکان پذیرمی‌باشد. همچنین اعلام مکتوب به صاحب آگهی یا شرکت همکار حسب مورد به جز بند ذیل ضروری است.
ب – در صورتیکه قطع آگهی ناشی از بدهی اشخاص باشد پس از وصول‌مطالبات معوقه پخش‌مجدد آگهی بلامانع است.

ماده ۲۴ – صورتحساب:
صورتحساب آگهی‌های پخش شده بصورت هفتگی تهیه و به صاحبان آگهی ارائه می‌گردد، درخصوص آن دسته از قراردادهایی که بصورت سه‌جانبه منعقد می‌شود، جهت اطلاع و پیگیری لازم بمنظور وصول بموقع، در اختیار شرکت همکار نیز قرار خواهد گرفت.

اصول و ضوابط تولید پیام بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی

اصل ۱- آگهی‌ها باید از هر جهت منطبق بر موازین قانونی جمهوری اسلامی ایران باشد و با رعایت ادب اجتماعی، احترام افراد و صداقت تولید شود.
اصل ۲- در آگهی باید به حساسیت های بینندگان توجه شود و به سلیقه های افراد و اقشار در آن توهین نشود.
اصل ۳- در آگهی های رادیویی و تلویزیونی باید به ادیان رسمی کشور آداب، رسوم، قومیت ها، لهجه‌ها و گویش های مختلف بدیده احترام نگاه شود.
اصل ۴- آگهی نباید مروج عقاید خرافی بوده و یا با بهره گیری از آن تهیه شود.
اصل ۵- آگهی های رادیویی و تلویزیونی نباید اسباب رنجش گروه هایی از بینندگان را مانند افرادی که از معلولیت‌ها رنج می برند فراهم کند.
اصل ۶- در آگهی های رادیویی و تلویزیونی نباید از تصاویر و یا نام افراد بدون کسب اجازه قبلی استفاده شود در مواردی که در یک آگهی از تصاویر و یا نام فرد یا افرادی بدون اجازه استفاده شده باشد، در صورت اعتراض، پخش آگهی متوقف و جبران خسارات احتمالی به عهده سفارش دهنده و یا سازنده خواهد بود.
اصل ۷- آگهی‌ها باید از نظر اجراء و سبک به نحوی ساخته شوند که بینندگان و شنوندگان به سادگی آنها را از برنامه های تلویزیونی و رادیویی تمیز دهند.
اصل ۸- سفارش دهندگان و سازندگان آگهی‌ها باید مستندات لازم قانع کننده و قانونی برای ادعاها و استدلال های موضوع آگهی را ارائه کنند.
اصل ۹- در آگهی یک کالا و یا خدمت خاص نباید تلویحاً و یا تصریحاً کالا و خدمت مشابه دیگری نفی شود و یا تلاش شود که موضوع آگهی در مقایسه با دیگر کالاها و خدمات اثبات شود.
اصل ۱۰- در آگهی‌ها نباید به صراحت و یا تلویح محصولات تولید داخل در مقایسه با انواع خارجی در سطح پایین تری نشان داده شود.
اصل ۱۱- آگهی نباید به هیچ وجه متضمن فریب بوده و فراتر از واقعیت کالا یا خدمات مورد نظر را با ادعای خلاف واقع معرفی کند. همچنین از اغراق باید پرهیز شود.
اصل ۱۲- استفاده از عبارات و قیود تکراری اخباری چون اطلاعیه، اطلاعیه – توجه، توجه – مژده، مژده – اطمینان، بخش – مطمئن، کاملاً سالم – کاملاً بهداشتی و ….در آگهی مجاز نیست . استفاده از صفات مطلق ساز و اغراق آمیز نیز جایز نیست .
اصل ۱۳- آگهی نباید با استفاده از ذکر صفات تفضیلی و عالی به صورت صریح و یا بکارگیری هر شیوه دیگری در نگارش یا قرائت متن، مفهوم برتر یا برترین بودن موضوع آگهی را القاء کند.
اصل ۱۴- در آگهی نباید با استفاده از تمهیدات فنی و با قصد گمراه کردن بیننده ویژگی های کالای موضوع آگهی برتر از واقعیت آن به تصویر کشیده و نشان داده شود.
اصل ۱۵- در آگهی‌ها نباید با استفاده از تمهیدات فنی و یا بکارگیری تصاویر با زمان های کوتاه و یا شیوه های دیگر ضمیر ناخودآگاه مخاطب تحت تاثیر قرار گیرد و پیام مورد نظر بدون دادن آگاهی لازم به بینندگان منتقل شود و اذهان آنان را تحت تاثیر قرار دهد.
اصل ۱۶- چنانچه اطلاعاتی به صورت نوشتار به تنهایی و یا بر روی تصاویر دیگر حک شود، باید به قدر کافی بر روی صفحه تلویزیون باقی بماند تا بینندگان عادی بتوانند تمامی پیام را بخوانند.
تبصره : رهنمودها و توضیحات بیشتر در مورد استاندارد نوشته و نوع خط و ابعاد پیام های زیر نویس به صورت جداگانه ابلاغ خواهد شد.
اصل ۱۷- تاکید بر روی کالا و محصول باید متناسب با اهمیت آن محصول باشد و آگهی های تولید شده نباید بیش از اندازه پر سر و صدا و هیاهو باشند به نحوی که بیننده بدون دریافت آگاهی لازم تحت تاثیر واقع شود.
اصل ۱۸- استفاده از صحنه های استعمال دخانیات و موارد مشابه دیگر که مضر به سلامت انسان بوده و یا اعتیادآور باشند در آگهی‌ها مجاز نیست .
اصل ۱۹- در آگهی های رادیویی و تلویزیونی نباید رفتارهایی نمایش داده شود که برای بهداشت و ایمنی فردی و اجتماعی زیان آور باشد.
اصل ۲۰- آگهی نباید القاء وحشت و خشونت کند.
تبصره : در جریان آگهی های تلویزیونی نباید آزار دیدن هیچ جانداری به تصویر کشیده شود و یا به نظر رسد که برای ساخت آگهی، جاندار حاضر در آگهی آزار دیده است .
اصل ۲۱- در آگهی‌ها بهنگام نشان دادن رانندگی با اتومبیل و سایر وسایل نقلیه باید رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی مانند سرعت مجاز، ملاحظه قوانین جاده‌ها و بزرگراه ها، در نظر داشتن ضوابط ایمنی برای سرنشینان بدقت رعایت شود.
اصل ۲۲- نمایش مجسمه کامل در آگهی مجاز نمی باشد.
اصل ۲۳- آگهی نباید مروج تجمل گرایی باشد.
اصل ۲۴- آگهی نباید به گونه ای طراحی و ساخته شوند که در آن مردم به مصرف بیش از نیاز و اسراف در استفاده از امکانات تشویق شوند.
اصل ۲۵- تعیین جایزه برای تشویق مخاطبین آگهی به خرید و مصرف بی رویه مجاز نیست .
اصل ۲۶- در آگهی اعلام تخفیف در صورتی مجاز است که قیمت کالا نیز طبق تایید مراجع ذیصلاح در آگهی با صراحت اعلام شود.
اصل ۲۷- در صورتیکه موضوع آگهی مواد خوراکی غیر متناسب با فرهنگ ایرانی باشد، آگهی نباید تداعی کننده این باشد که موضوع آگهی غذای غالب خانواده های ایرانی است .
اصل ۲۸- پوشش و آرایش شخصیت های مورد استفاده در آگهی باید متناسب با عرف جامعه بوده و با موقعیت سنی و اجتماعی آنهای متناسب باشد.
اصل ۲۹- آگهی های مربوط به فیلم های سینمایی باید از تطابق کافی با محتوای فیلم مورد آگهی برخوردار باشند. بر این اساس هنگام ارائه آگهی باید خلاصه موضوع فیلم برای اعلام نظر اداره کل بازرگانی نیز تسلیم شود.
اصل ۳۰- نشان دادن تاثیر آنی استفاده از وسایل درمانی مانند لاغر شدن فوری و یا به تصویر کشیدن فرآیند تاثیر داروها، شامپوها، مواد شوینده، روغن ها، بر بدن انسان به هر شیوه ای از آن جمله تمهیدات انیمیشن مجاز نمی باشد.
اصل ۳۱- در آگهی های تولید شده با موضوع کالاها و لوازم بهداشتی، بازیگر آگهی نباید درنقشی غیر واقعی مانند پزشک ظاهر شود.
اصل ۳۲- پخش آگهی رادیو و تلویزیونی مربوط به انتشار اوراق مشارکت – فروش سهام – جوایز بانک‌ها – اعلام پیش فروش و موارد مشابه – نیاز به مدارک لازم و ارائه مجوز مراجع ذیصلاح دارد.
اصل ۳۳- در متن و گفتار آگهی باید از واژه‌ها و کلمات فارسی استفاده شود و همچنین اسامی کالاها و اماکنی که در متن آگهی ذکر و یا در تصویر نمایش داده می شود باید فارسی باشد. چنانچه به هر دلیلی از اسامی خارجی استفاده شود باید دلایل کافی و توجیهی برای قانع شدن اداره کل بازرگانی صدا و سیما ارائه شود.
اصل ۳۴- استفاده از اصطلاحات عوامانه و غیر ادبی در آگهی‌ها ( مانند همساده – چسبید در عبارت خیلی چسبید…) صحیح نمی باشد.
اصل ۳۵- اعلام نشانی‌ها چه در گفتار و چه در تصویر باید طبق صورت رسمی باشد و قبل از نام خیابان‌ها و میدان‌ها ذکر کلمه خیابان و میدان ضرورت دارد. مانند خیابان شهید استاد مطهری – نبش خیابان شهید مفتح .
اصل ۳۶- در آگهی های رادیو تلویزیونی اعلام بیش از دو شماره تلفن و دورنگار مجاز نمی باشد شماره های اعلام شده نیز باید به صورت صحیح خوانده شود برای مثال در تهران برای تلفن های هفت شماره ای سه رقم اول با هم و برای تلفن های شش شماره ای ابتداء دو رقم اول خوانده شود.
اصل ۳۷- به منظور رعایت احترام، در آگهی های رادیو تلویزیونی استفاده از آیات قرآن کریم باید به شکل مستقل باشد.
اصل ۳۸- در آگهی‌ها تصویر نقشه ایران باید به صورت کامل استفاده شود و دریاهای خزر – عمان و خلیج فارس به وضوح دیده شود.
اصل ۳۹- در صورت اقتضای موضوع آگهی برای استفاده از پرچم جمهوری اسلامی در آگهی باید شئونات ملی بدقت رعایت شود.
اصل ۴۰- استفاده از تصاویر شخصیت های تاریخی و فرهنگی و مقامات رسمی کشور و یا استفاده از صدا و بکارگرفتن تکیه کلام های آنها در آگهی های رادیو تلویزیونی ممنوع است .
اصل ۴۱- آگهی کالاهای مشمول استاندارد اجباری تنها با ارائه گواهی معتبر از مراجع ذیصلاح پذیرفته می شود، سازنده و سفارش دهنده در مورد اصالت گواهی ارائه شده مسئول است .
اصل ۴۲- استانداردهای سری ۹۰۰۰ تاییدیه کیفیت محصول نیست، لذا نباید این استانداردها به شکل ثبت شده بر روی محصول و کالای تولید شده در آگهی نشان داده شوند.
اصل ۴۳- سازنده و سفارش دهنده آگهی در مورد اعلام هرگونه اطلاعات در خصوص کیفیت کالا و خدمات پس از فروش مسئولیت دارند.
اصل ۴۴- آگهی نباید شامل منتخبی از مطالب برنامه های صدا و سیما بوده و یا با استفاده از تصاویر و موسیقی متن این برنامه‌ها ساخته شده باشد.
اصل ۴۵- استفاده از تصاویر خبری با کسب مجوزهای لازم و در قالب «گزارش آگهی» امکان پذیر است .
اصل ۴۶- در آگهی‌ها نباید به برنامه خاصی از شبکه های رادیویی و تلویزیونی اشاره شود.
اصل ۴۷- تقلید از یک برنامه رادیویی و تلویزیونی نیاز به مجوز خاص دارد. هرگاه یک آگهی با کسب مجوزهای لازم مبادرت به تقلید نماید این آگهی همزمان با آن برنامه و یا میان آن برنامه پخش نخواهد شد.
اصل ۴۸- سازندگان آگهی چنانچه قصد استفاده از صدا و تصویر چهره های شاخص برنامه های صدا و سیما در آگهی را داشته باشند باید قبلا مجوز لازم را از اداره کل بازرگانی صدا و سیما اخذ نمایند.
تبصره ۱- استفاده از افرادی که بصورت منظم به گویندگی خبر و یا اعلام برنامه اشتغال دارند مطلقاً جایز نیست .
تبصره ۲- آگهی هایی که با کسب مجوز لازم در آنها از تصویر و یا صدای چهره های برنامه های صدا و سیما استفاده شده باشد در زمان های نزدیک به برنامه آن چهره‌ها پخش نخواهد شد.
اصل ۴۹- در آگهی های رادیویی و تلویزیونی نباید از آهنگ‌ها و آثار متعلق به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بدون مجوز استفاده شود.
اصل ۵۰- استفاده از موسیقی و توصیف موضوع آگهی بصورت آهنگین گرچه به آگهی های رادیو تلویزیونی جاذبه می بخشد ولی استفاده نابجا از این شیوه می تواند موجب وارد شدن لطمه اساسی به موضوع آگهی باشد، لذا بین موضوع آگهی و توصیف آهنگین آن باید تجانس و تشابهی وجود داشته باشد که تشخیص این موضوع با اداره کل بازرگانی صدا و سیما می باشد.
اصل ۵۱- در تولید آگهی های آهنگین ( موزیکال ) رعایت دقیق شئون و موازین جمهوری اسلامی ایران ضروری است . این اصل برای پرهیز از هرگونه ابتذال باید مورد توجه سازندگان و سفارش دهندگان قرار گیرد.
تبصره : موسیقی آگهی نباید از حیث محتوی و اجراء تداعی کننده موسیقی های مبتذل باشد، از ریتم های رقص گونه در آن پرهیز شود، حتی الامکان از ملودی های کوتاه استفاده شده و ترانه گونه نباشد و با تصاویر استفاده شده همگون و متناسب باشد.
اصل ۵۲- چنانچه سازنده آگهی قصد داشته باشد موضوع آگهی را با شعر و یا نظم و با اجرای آهنگین و همراه با موزیک مطرح کند باید شعر و نظم از استحکام کافی برخوردار باشد، با قواعد ادبی مغایرت نداشته و با آهنگ به صورت مناسب تلفیق شود.
اصل ۵۳- استفاده از کلمات و تصاویری که بار منفی دارند در متن آگهی مجاز نیست .
اصل ۵۴- استفاده از تصاویری که القای رقص نماید در متن آگهی مجاز نیست .
اصل ۵۵- در آگهی‌ها باید معیارها و ملاحظات فنی از جنبه های گوناگون آن مانند تصویربرداری تدوین، صداگذاری، تناسب موسیقی و صدا بدقت رعایت شود.
اصل ۵۶- زن در نظام مقدس اسلامی از موقعیت ویژه ای برخوردار است و قوانین و احکام مقدس اسلام برای زن جایگاه رفیعی را قائل است، لذا استفاده از حضور خانم هادر آگهی های رادیو تلویزیونی مستلزم اعمال دقت های خاصی می باشد و باید جایگاه زن مسلمان و شئون او مد نظر باشد.
اصل ۵۷- حضور خانم‌ها و دختر خانم‌ها در آگهی های رادیو تلویزیونی در صورت اقتضاء موضوع مورد آگهی بدون آرایش و با رعایت کامل حجاب اسلامی امکان پذیر است .
اصل ۵۸- حضور خانم‌ها در آگهی هایی که وضعیت کالا و مصارف آن با نقش خانم‌ها بستگی نداشته باشد مجاز نیست .
اصل ۵۹- آگهی های رادیو تلویزیونی نباید تداعی کننده این امر باشد که اشتغال و تلاش زن ایرانی محدود به امور منزل است و در عرصه های علمی و فرهنگی حضور ندارد و بطور کلی زن مسلمان ایرانی نباید تحقیر شود.
اصل ۶۰- آگهی نباید تداعی کننده ترجیح بین جنس مذکر و مونث باشد.
اصل ۶۱- در آگهی هایی که در آن خانواده حضور دارند نباید نقش یکی از اعضاء اعم از زن شوهر و فرزندان دختر یا پسر تحقیر شود.
اصل ۶۲- آگهی‌ها نباید تداعی کننده این فکر باشد که زن‌ها از مردها ناتوان ترند و نقش هر کدام باید کامل و بی نقص مشخص شود.
اصل ۶۳- در آگهی نباید حسب تعبیر عوامانه رفتارهایی مانند غیبت کردن، صحبت کردن طولانی با تلفن و ….به زنان نسبت داده شود یا به تصویر کشیده شود.
اصل ۶۴- آگهی نباید موجب بدآموزی کودکان شود و از زود باوری، حس عاطفی و کم تجربگی آنان در تشخیص واقعیت‌ها سوء استفاده شود.
اصل ۶۵- در آگهی نباید از کودکان با صراحت درخواست شود محصولی را خریداری کنند و یا از والدین خود و دیگران چنین درخواستی کنند و نباید خرید موضوع آگهی برای کودکان و یا ترغیب دیگران به این امر به عنوان انجام یک وظیفه مطرح شود.
اصل ۶۶- در آگهی های تلویزیونی نباید کودکان به تنهایی هنگام خرید و یا مذاکره با فروشنده برای خرید و یا مبادله پول با فروشنده نشان داده شوند.
اصل ۶۷- آگهی‌ها نباید به کودکان القاء کنند که چنانچه کالای موضوع آگهی را نداشته باشند یا خریداری نکنند، از دیگر کودکان پایین تر هستند و یا احتمالاً موردتمسخر و استهزاء واقع می شود.
اصل ۶۸- در آگهی‌ها نباید از کودکان برای خرید از طریق پست یا تلفن دعوت شود.
اصل ۶۹- هنگام پخش برنامه های ویژه کودکان پخش آگهی های مربوط به مواد غذایی، کبریت، محصولاتی با خواص دارویی و حاوی ویتامین، غذاهای کمکی کودکان، وسایل و اسباب لاغری و شیوه های درمانی آگهی فیلم‌ها با صحنه های وحشتناک و خطرناک و خطرآفرین ممنوع می باشد.
تبصره : در آگهی های تلویزیونی نباید کودکان هنگام خوردن دارو، ویتامین و غذاهای کمکی در غیر حضور والدین نشان داده شوند.
اصل ۷۰- در آگهی فرآورده هایی که شباهت به دارو دارند باید به روشنی تفاوت کالا با دارو نمایش داده شود.
اصل ۷۱- در کلیه آگهی‌ها به ویژه در آگهی هایی که مخاطب آنها کودکان هستند با رعایت ضوابط و مقررات راهنمایی و رانندگی از جمله عبور از محل های خط کشی شده باید به دقت مد نظر واقع شود.
اصل ۷۲- کودکان نباید در شرایطی به تصویر کشیده شوند که با توجه به اقتضای سن آنان خطرناک محسوب می شود.
اصل ۷۳- کودکان نباید در حال استفاده از مواد ضدعفونی کننده گندزدا و یا سمی نشان داده شوند.
اصل ۷۴- کودکان نباید در حال بازی با کبریت یا هرگونه گاز – بنزین – پارافین – وسایل متصل به منبع الکتریسیته و یا مکانیکی که احتمالا منجر به سوختگی – شوک الکتریکی و یا جراحت می شوند نشان داده شوند.
اصل ۷۵- چنانچه در صحنه های آتش سوزی کودکی نشان داده می شود همواره باید یک آتش نشان در صحنه به وضوح قابل رویت باشد.
اصل ۷۶- در آگهی نباید کودکان برای وارد شدن به مکان های ناآشنا و خطرناک و گفتگو با غریبه‌ها ترغیب شوند.
اصل ۷۷- در آگهی های تلویزیونی نباید کودکان عریان یا نیمه عریان نشان داده شوند در شرایطی که موضوع آگهی نشان دادن کودکان را در این گونه شرایط ایجاب کند با تصویب قبلی فیلمنامه ممکن است .
اصل ۷۸- از کودکان نباید برای معرفی کالا و خدماتی استفاده شود که از آنها انتظار نمی رود خود مصرف کننده آن کالا و یا خدمت باشند و یا آنرا بخرند و نیز در آگهی کودکان نباید در مورد هرگونه کالا یا خدمت به صراحت اظهار نظر کنند.
اصل ۷۹- در هیچ صحنه ای از آگهی‌ها افراد نباید در حال پرخوری و یا خوردن با حرص و ولع نشان داده شوند.
اصل ۸۰- هنگام آگهی محصولات غذایی نباید از افراد به ویژه کودکان چاق برای القاء این موضوع که مصرف محصول مورد آگهی سلامتی بخش است استفاده شود.
اصل ۸۱- محل بازی کودکان در آگهی‌ها باید محل های مجاز باشد.